103 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. 78 jaar geleden begon de Tweede Wereldoorlog. 73 jaar geleden begon de Koude Oorlog.  Ruim 2,5 jaar geleden werd MH17 neergehaald door Russische seperatisten, die vermoedelijk werden geholpen door een Russische officier. In 2014 vonden er 49 gevaarlijke incidenten plaats met Russische militaire vliegtuigen, inclusief bommenwerpers, die het luchtruim van Europese lidstaten schonden en andere militaire- of passagiersvliegtuigen bedreigden.  In maart 2015 dreigde Rusland kernraketten op Deense schepen af te vuren als zij deel werden van het Amerikaanse rakettenschild. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dreiging van extremistische groepen in Noord-Afrika en de aanslagen die zij, ook in Europa, plegen.

Zoals je ziet is de wereld, hoe erg we het daar ook mee oneens zijn, altijd in gevaar. Nu is Europa het middelpunt van onrust. Europa wordt klemgezet door twee dreigingen: een in het Oosten en een in het Zuiden. Alle lidstaten op zichzelf kunnen zich hier niet tegen beschermen. Denk aan Nederland met zijn kleine leger. Volgens de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren is ons leger te klein om oorlog te voeren, schreven de kranten in februari.  Er is volgens hen een tekort aan personeel (ongeveer 3.500 man) en materieel, waardoor niet alle legereenheden ingezet zouden kunnen worden. Maar niet alleen Nederland is niet in staat om zich te verdedigen. Landen als Griekenland en Spanje hebben niet eens geen geld voor defensie. De Europese lidstaten bezuinigen massaal op defensie en hoezeer ik het ook met ze eens ben, op dit moment gaat dat ten koste van onze veiligheid.

Samen sta je sterk
Op dit moment wordt driekwart van de van de militaire uitgaven binnen de NAVO gedaan door de Amerikanen. Dit willen zij terug gaan brengen tot 50% en gelijk hebben ze. Zij zijn niet verantwoordelijk voor ons en wij willen ook niet afhankelijk zijn van hen. Waarom zouden we 28 legers hebben? Een Brusselse diplomaat zei laatst: “De vraag is wat we met 28 legers moeten. Worden dat stilstaand niet 28 bonsai-legertjes, vooral leuk voor op nationale feestdagen?” Nu zijn er nog 27 logistieke centra en gebruikt iedereen ander materieel. Voor de efficiëntie zou een Europees leger veel beter zijn. Deze verbetering leidt er ook weer toe dat de 2% van het BBP die we nu uitgeven aan defensie teruggebracht kan worden tot 1%. Daarbij: samen sta je sterk dus waarom bundelen we onze krachten niet? 


Oproep tot geweld?
Een Europees leger is volgens velen een oproep tot geweld, maar dat is juist niet waar. In een Europees leger moet altijd een meerderheid zijn om een offensieve oorlog te beginnen. Een blunder zoals in Irak kan zo worden voorkomen.

Een ander veelgenoemd bezwaar is de manier waarop dit leger zou moeten worden aangevoerd. Wie beslist wat? Maar als Europa wordt aangevallen aan de grenzen gaan we dan allemaal individueel onze gang? Nee, dan gaan we ook samenwerken. Dan neemt er ook iemand de leiding. Want als de grens wordt bedreigd, is dat ook jouw Europa. Je gaat niet hulpeloos toekijken hoe een vijand dichterbij komt. Als alle landen zelf zouden beslissen, wordt er niks gedaan. Niemand voelt zich gedwongen te helpen en dan krijg je situaties zoals in Oekraïne.

De lidstaten in Europa zijn niet meer in staat zelfstandig hun eigen belangen te verdedigen. Bepaalde doelstellingen zoals interne en externe veiligheid kunnen alleen worden verwezenlijkt door samen te werken. De lidstaten zijn nu afhankelijk van de anderen voor hun voortbestaan. De afzonderlijke lidstaten zijn, tegenover grootmachten als Rusland, China en Brazilië, ‘te klein en te onmachtig’ om hun soevereiniteit in veiligheid te stellen. Zoals oud-minister Brinkhorst laatst zei: “Als we de noodzaak om in transnationaal verband te opereren serieus nemen, moet de EU naast met ontwikkelings- en humanitaire hulp ook militair kunnen optreden.”

Een voor allen, allen voor een.